1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTGemeente Oostzaan, Ontwerpnota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte.

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTGemeente Oostzaan, Ontwerpnota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte.

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Oostzaan maken bekend dat de Ontwerpnota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte, conform artikel 2, eerste lid van de Inspraakverordening gemeente Oostzaan, vanaf 22-07-2020 voor een periode van zes weken ter inzage ligt. AanleidingEen van de doelen die het college in het Collegeprogramma 2018-2022 heeft opgenomen is dat ruimtelijke activiteiten, zoals het bouwen of verbouwen van woningen, worden getoetst in relatie tot hun omgeving. Belangrijke toetsingsgronden zijn of het dorpsaanzicht en de openbare ruimte worden behouden. Hiermee wordt bijgedragen aan het behoud en het versterken van het cultuurhistorisch lintdorp waarbij de focus wordt gelegd op de kwaliteit van de openbare ruimte en de omgeving.InhoudDe Ontwerpnota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte geeft inzicht in de ruimtelijke kernwaarden van Oostzaan en stelt op basis daarvan uitgangspunten op voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Na vaststelling van de nota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte door de gemeenteraad vervangt deze nota de huidige welstandsnota als bedoeld in art. 12a van de Woningwet. Wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, wordt deze nota hier formeel onderdeel van. Ter inzageleggingDe Ontwerpnota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte ligt vanaf 22-07-2020 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Oostzaan, Kerkbuurt 4 te Oostzaan. Het gemeentehuis is op afspraak te bezoeken, u kunt een afspraak maken via het telefoonnummer 075 651 2100. Ook wordt deze ontwerpnota gepubliceerd op www.overheid.nlZienswijzeTijdens de terinzagelegging (22-07-2020 t/m 01-09-2020) kunnen inwoners een zienswijze tegen de Ontwerpnota Behoud dorpsaanzicht en openbare ruimte indienen. Dit kan op twee manieren:1.Schriftelijk: bij de gemeenteraad van Oostzaan; Postbus 20, 1530 AA in Wormer. 2.Mondeling: hiervoor kunt u een afspraak maken met Team Gebiedsontwikkeling via het telefoonnummer 075-651 2100.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen