1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTKennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan De Haal 98, OostzaanInzageGelegenheid tot indienen van zienswijzen

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTKennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan De Haal 98, OostzaanInzageGelegenheid tot indienen van zienswijzen

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend, overeenkomstig artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, dat met ingang van donderdag 27 maart 2014 gedurende een periode van 6 weken het ontwerpbestemmingsplan ‘De Haal 98’ (identificatienummer: NL.IMRO.0431.BP2014003009-0301) ter inzage ligt. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in het voornemen om een bestaand agrarisch loonbedrijf op de locatie De Haal 98 te legaliseren. Het ontwerpbestemmingsplan legt de bestaande situatie ruimtelijk- juridisch vast en geeft geen ruimte voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien: • Op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0431.BP2014003009-0301; • Op de website van de gemeente Oostzaan: http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage; • Bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens de openingstijden, maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Op donderdag kunt u terecht tot 19.00 uur. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen. De stukken liggen vanaf donderdag 27 maart 2014 tot en met woensdag 7 mei 2014 ter inzage. Binnen deze termijn van ter inzage legging kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling kenbaar maken. • Schriftelijke zienswijzen kunt u tot 8 mei 2014 indienen door een brief te sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer, onder vermelding van "zienswijze"; • Tevens bestaat de mogelijkheid tot het mondeling indienen van een zienswijze, na telefonische afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de Afdeling Beleid en Regie (075 651 2100). Het indienen van zienswijzen via email is niet mogelijk.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen