1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Westeinde 4 Oostzaan

Oostzaan | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOmgevingsvergunning Westeinde 4 Oostzaan

Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besloten hebben om een verklaring van geen bedenkingen af te geven en een omgevingsvergunning met de idn NL.IMRO.0431.OP2011001002-0401 te verlenen voor de realisatie van twee fietsenstallingen en één motorstalling (verder bouwplan) voor de werknemers van Meyn. Inzage: De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunnen met ingang van 12 april 2012 tot en met 23 mei 2012 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan en op de website http://gemeente.oostzaan.nl/stukken_ter_inzage. Ook is de ontwerp omgevingsvergunning digitaal raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.OP2011001002-0401 Beroep: Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking beroep ingesteld worden bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem door: • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit; Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen