1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. STAATSCOURANTOpenstelling burgemeestersvacature Oostzaan, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Bestuur | Gemeenten

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOpenstelling burgemeestersvacature Oostzaan, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Oostzaan (circa 9100 inwoners), vacant per 1 oktober 2014. De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 6.323,09 bruto per maand. Voor (onder meer) de profielschets van de te benoemen burgemeester kunt u de website www.noord-holland.nl raadplegen. Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst. Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Aan sollicitanten wordt gevraagd een recente pasfoto bij de brief te voegen en op de enveloppe de woorden “Kabinet en “Vertrouwelijk” te melden. Sollicitaties moeten vóór 9 juli 2014 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Desgewenst kunt u per e-mail solliciteren. Uw sollicitatiebrief kunt u zenden naar het volgende e-mailadres:burgemeester@noord-holland.nl

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen