1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLADBesluit tot wijziging Beleidsregels sociale zaken gemeente Oostzaan 2017

Oostzaan | Sociale zekerheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADBesluit tot wijziging Beleidsregels sociale zaken gemeente Oostzaan 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan, gelet op de Verordening maatschappelijke participatie senioren Oostzaan 2017;Overwegende dat:-de raad de Verordening maatschappelijke participatie senioren Oostzaan 2017 heeft vastgesteld;-dat ter uitwerking daarvan de op 13 februari 2017 vastgestelde beleidsregels sociale zaken 2017 moeten worden aangevuld en gewijzigd;B E S L U I T: de Beleidsregels sociale zaken gemeente Oostzaan 2017 als volgt te wijzigen:Artikel I:OrigineelWijzigingNieuw1Hoofdstuk 6 KinderparticipatiefondsToevoegen: en SeniorenfondsHoofdstuk 6 Kinderparticipatiefonds en Seniorenfonds2Artikel 6.1.1 DoelgroepToevoegen: DoelgroepenArtikel 6.1.1 Doelgroepen3Artikel 6.1.1 “in aanmerking de alleenstaande ouder, het gezin, die aan de voorwaarden”Toevoegen:“in aanmerking de alleenstaande ouder, het gezin of oudere, die aan de voorwaarden”Voor de voorziening op grond van deze paragraaf komt in aanmerking de alleenstaande ouder, het gezin of oudere, die aan de voorwaarden van artikel 6.1.2 heeft voldaan en die in de maand voorafgaande aan de maand waarop de aanvraag betrekking heeft, een inkomen heeft dat niet hoger is dan het van toepassing zijnde sociaal minimum, zoals bedoeld in artikel 3.1.1.4Artikel 6.1.2 VoorwaardenToevoegen: Voorwaarden kinderparticipatiefondsArtikel 6.1.2 Voorwaarden kinderparticipatiefonds5Nieuw artikel 6.1.3Artikel 6.1.3 Voorwaarden seniorenfonds1. De oudere kan de voorziening aanvragen dat in de maand voorafgaand aan de maand van aanvraag de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereik.6Artikel 6.1.3 MiddelenOmnummering: Artikel 6.1.4Artikel 6.1.4 Middelen7Artikel 6.1.4 IndieningstermijnOmnummering: Artikel 6.1.5Artikel 6.1.5 Indieningstermijn8Nieuw artikel 6.2.3Artikel 6.2.3 Hoogte van de voorzieningen seniorenfondsDe hoogte van de bijstand in geld bedraagt per persoon per kalenderjaar: € 100,-Artikel IIDit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.Artikel IIIDit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Beleidsregels Sociale Zaken 2017.Aldus vastgesteld op 1 mei 2017.Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,de gemeentesecretaris, de burgemeester,A.van den Assem R. Meerhof

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen