1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. StaatscourantAanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte gemeenten Oostzaan en Amsterdam

Rijkswaterstaat | Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

StaatscourantAanwijzing van onroerende zaken ter onteigening ten algemenen nutte gemeenten Oostzaan en Amsterdam

Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Coentunnel en de daarbij behorende verbredingen van de rijksweg A8 vanaf kilometer 4.100 tot aan het Coenplein (aansluiting op de A10), en de rijksweg A10 vanaf het Coenplein (aansluiting A8) tot kilometer 26.100, met bijkomende werken, in de gemeenten Oostzaan en Amsterdam zullen ten algemenen nutte en ten name van de Staat (Verkeer en Waterstaat) worden onteigend de onroerende zaken, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 63 van de onteigeningswet in de gemeenten Oostzaan, Amsterdam en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst ter inzage hebben gelegen als: Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Amsterdam AI Grondplan nr. Te onteigenen grootte Als Ter grootte van Sectie en nr. Ten name van ha a ca ha a ca AM 136.17 geheel wegen 0 22 35 AI 164 Gemeente Amsterdam AI, Amsterdam AM 136.18 0 17 38 bedrijvigheid (kantoor) erf-tuin 2 41 52 AI 165 Eigendom belast met erfpacht: Gemeente Amsterdam AI, Amsterdam, Recht van erfpacht: De Staat (Verkeer en Waterstaat), Leiden, zetel: 's-Gravenhage AM 136.18A 2 24 14 AM 136.19 geheel haventerrein 0 09 38 AI 294 Als grondplannummer AM 136.18 AM 136.20 0 12 38 wegen 1 87 78 AI 293 Als grondplannummer AM 136.18 AM 136.20A 1 75 40 AM 136.21 1 47 65 wegen 2 45 83 AI 512 ged Als grondplannummer AM 136.17 (geschat) terrein nieuwbouw-bedrijvigheid 0 00 52 AI 512 ged Eigendom belast met erfpacht : Gemeente Amsterdam AI, Amsterdam, Recht van erfpacht: De heer Glen de Sanders, Amsterdam (geschat) AM 136.21A 0 07 25 wegen 2 45 83 AI 512 ged Als grondplannummer AM 136.17 (geschat) terrein nieuwbouw-bedrijvigheid 0 00 52 AI 512 ged Eigendom belast met erfpacht : Gemeente Amsterdam AI, Amsterdam, Recht van erfpacht: De heer Glen de Sanders, Amsterdam (geschat) AM 136.21B 0 03 89 wegen 2 45 83 AI 512 ged Als grondplannummer AM 136.17 (geschat) terrein nieuwbouw-bedrijvigheid 0 00 52 AI 512 ged Eigendom belast met erfpacht : Gemeente Amsterdam AI, Amsterdam, Recht van erfpacht: De heer Glen de Sanders, Amsterdam (geschat) AM 136.22 0 00 88 wegen 1 40 48 AI 487 Als grondplannummer AM 136.17 AM 136.23 1 12 04 bedrijvigheid (kantoor) wegen 12 00 55 AI 520 Als grondplannummer AM 136.17 AM 136.24 0 09 53 terrein nieuwbouw-bedrijvigheid 2 80 14 AI 531 Als grondplannummer AM 136.17 AM 136.24A 0 06 60 AM 136.25 0 02 03 terrein (natuur) 0 58 45 AI 364 Als grondplannummer AM 136.17 AM 136.25A 0 06 16 AM 136.26 0 02 83 wegen 5 52 48 AI 669 Als grondplannummer AM 136.17 AM 136.26.1 0 28 30 AM 136.26.A 0 31 13 Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Oostzaan Grondplan nr. Te onteigenen grootte Als Ter grootte van Sectie en nr. Ten name van ha a ca ha a ca O 126 0 03 13 terrein (grasland) 0 78 10 K 983 De Lange, Pieter Hendrik, gehuwd met Doorgeest, Hendrika Marian, Oostzaan O 136 0 01 34 wonen erf - tuin 0 15 60 C 2314 Visser, Gerrit, gehuwd met Hendriksen, Gonda, Oostzaan; zakelijk recht als bedoeld in art.5,lid3,onder B,van de Belemmeringenwet Privaatrecht, gerechtigde: Provincie Noord-Holland, Haarlem. O 134.1 0 00 32 terrein (grasland) 1 56 00 H 483 N.V. Nuon Infra West, Amsterdam; zakelijk recht als bedoeld in art.5,lid3,onder B,van de Belemmeringenwet Privaatrecht, gerechtigde: NV PEN Energiebedrijf Noord-Holland, Amsterdam Zuidoost, zetel: Bloemendaal. O 134.2 0 02 36 water 0 08 39 H 485 N.V. Nuon Infra West, Amsterdam. O 134.3 0 09 26 berging-stalling (garage-schuur) terrein (grasland) 0 36 70 H 487 Als grondplannummer O 134.1 O 139 0 00 47 wegen 0 62 40 C 3406 Provincie Noord-Holland, Haarlem Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Sloten (N.H.) Grondplan nr. Te onteigenen grootte Als Ter grootte van Sectie en nr. Ten name van ha a ca ha a ca STN 136.27 0 08 91 terrein (nieuwbouw bedrijvigheid 3 82 70 K 3291 De Gemeente Amsterdam Sloten, Amsterdam; Eigendom: Telecommunnicatienetwerk, gedeeltelijk: Enertel NV Rotterdam. STN 136.28 0 00 64 STN 136.29 3 37 31 terrein (nieuwbouw bedrijvigheid 4 71 50 K 3289 Als grondplannummer STN 136.27 STN 136.30 0 01 39 terrein (nieuwbouw bedrijvigheid 1 32 00 K 2646 De Gemeente Amsterdam Sloten, Amsterdam STN 136.31 0 00 59 wegen 0 01 12 K 3238 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.32 geheel wegen 0 00 21 K 3237 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.33 0 02 96 terrein (nieuwbouw bedrijvigheid 0 07 15 K 3225 De Gemeente Amsterdam Sloten, Amsterdam STN 136.34 0 14 94 wegen 15 97 59 K 3703 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.35 0 02 40 wegen 0 09 75 K 3230 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.36 0 06 46 wegen 1 58 20 K 3550 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.37 0 00 13 wegen 0 07 58 K 3239 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.38 0 21 84 wegen 0 24 10 K 3235 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.39 0 27 14 wegen 0 40 35 K 3224 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.40 0 40 71 wegen 2 59 10 B 2259 Als grondplannummer STN 136.30 STN 136.41 0 00 55 STN 136.42 0 00 18 gedeeltelijk station bouwterrein straatspoorbaan 1 23 39 B 2096 Als grondplannummer STN 136.30

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen