1. Bekendmakingen Oostzaan
  2. GEMEENTEBLADOostzaan, bekendmaking Wet milieubeheer, Twiskeweg 97

Oostzaan | Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Oostzaan. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Oostzaan valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOostzaan, bekendmaking Wet milieubeheer, Twiskeweg 97

De teamleider van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan het volgende bekend:Ontheffing huttenverbrandingDe teamleider van Omgevingsdienst IJmond heeft een verzoek van SCWO ontvangen om een ontheffing voor een huttenverbranding op 22 augustus 2022 om 19.00 uur op het terrein van de ijsbaan aan de Twiskeweg 97 in Oostzaan. Op grond van artikel 10.63, eerste lid Wet milieubeheer verlenen wij SCWO ontheffing van het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer opgenomen verbod om afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden.InzageDe ontheffing ligt tijdens werkuren van 17 juni tot 30 juli 2022 ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond en bij de receptiebalie van het gemeentehuis en zijn tevens in te zien op: www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptiebalie van het gemeentehuis op maandag tot en met donderdag van 08.30 en 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.Bezwaar en voorlopige voorziening Tot 30 juli 2022 kan tegen de ontheffing door belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd ingeval van spoedeisende belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.Algemene informatieBezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

Locatie: Twiskeweg, Oostzaan

Deel dit artikel

Redactie OostzaanStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Oostzaan inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Oostzaan.

Meer Bekendmakingen